Dizgi, farklı branşlardaki kitapların, kitapçıkların, dergilerin, testler, yaprak testler vs. yayınların dijital ortamda baskıya hazır hale getirilmesidir.

Dijital ortama aktarma(Yazım), tashih(düzeltme) ve mizanpaj kısımlarından oluşmaktadır. Ham halde bulunan yazıların bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra çıktı alınarak yada dijital ortamda tashih işlemi(yazım hatalarının düzeltilmesi) yapılır. Tashihi biten yayına mizanpaj işlemi uygulanaraka istenen görsellik kazandırılır. Bundan sonra ürün basım için hazırdır.